شرکت آرین صنعت » چیلر های تراکمی

چیلر های تراکمی

chiller1

طراحی، ساخت و راه اندازی چیلر های هوا خنک قابل استفاده در:

واحدهای صنعتی جهت خنک کردن قالب های صنعتی

♦کارخانجات نساجی

♦صنایع نفت و پتروشیمی

♦گلخانه ها و پرورش گیاهان خاص

♦صنعت داروسازی

♦کارخانجات ریختگری و فولاد

♦صنایع تولید مواد غذایی

chiller2

♦طراحی، ساخت، بازسازی، تعمیرات و راه اندازی چیلر های تراکمی آبی

♦اسیدشویی و سرویس سالیانه برجهای خنک کن و کندانسورهای پوسته لوله ای

♦بازسازی تابلو برق چیلر های تراکمی آبی و انواع تابلو برق های موتورخانه