شرکت آرین صنعت » شیر سردکن

شیر سردکن

 

♦طراحی و ساخت شیر سردکن جهت استفاده در گاوداری ها و صنایع تولید شیر و لبنیات

انجام تعمیرات انواع شیر سردکن