شرکت آرین صنعت » بستنی ساز

بستنی ساز

 

♦طراحی و ساخت انواع بستنی ساز های فروشگاهی و صنایع تولید بستنی

♦تعمیرات انواع دستگاههای بستنی ساز